وزیر ورزش و جوانان به همراه ۱۷ نفر از معاونان و مدیران ستادی وارد ارومیه شد

وزیر ورزش و جوانان به همراه ۱۷ نفر از معاونان و مدیران ستادی وارد ارومیه شد

سیاسی ترین تصمیم رئیس  دولت یازدهم/نقش مجلس دهم در بازی برد-برد روحانی

سیاسی ترین تصمیم رئیس دولت یازدهم/نقش مجلس دهم در بازی برد-برد روحانی

ابراز نگرانی سلطانی فر از وضعیت پروژه های گردشگری در استان

ابراز نگرانی سلطانی فر از وضعیت پروژه های گردشگری در استان