کهگیلویه وبویراحمد به شدت نیازمند کارآفرینان موفق واشتغال پایدار است

کهگیلویه وبویراحمد به شدت نیازمند کارآفرینان موفق واشتغال پایدار است

مدیران در ثبت لباس محلی زنان به نام استان وقت کشی و بهانه تراشی نکنند

مدیران در ثبت لباس محلی زنان به نام استان وقت کشی و بهانه تراشی نکنند

۹ هزار متر مربع از اراضی منابع طبیعی گچساران رفع تصرف شده است

۹ هزار متر مربع از اراضی منابع طبیعی گچساران رفع تصرف شده است

نابینایان همیشه توانا بوده اند

نابینایان همیشه توانا بوده اند

تکمیل طرح های درمانی و کاهش هزینه های درمانی

تکمیل طرح های درمانی و کاهش هزینه های درمانی

شرایط داوطلب بومی در آزمون های استخدامی تبیین شد

شرایط داوطلب بومی در آزمون های استخدامی تبیین شد

درخشش رزمی کاران هم استانی در مسابقات قهرمانی کشور

درخشش رزمی کاران هم استانی در مسابقات قهرمانی کشور

بانوی جودوکار هم استانی در اردوی تیم ملی جودو بانوان کشور

بانوی جودوکار هم استانی در اردوی تیم ملی جودو بانوان کشور

تمرکز زدایی اختیارات و اعتبارات؛محو نظام چانه زنی، خدمت رسانی مطلوب

تمرکز زدایی اختیارات و اعتبارات؛محو نظام چانه زنی، خدمت رسانی مطلوب

نشست هماهنگی انجمن عکاسان دفاع مقدس و انقلاب در کهگیلویه+عکس

نشست هماهنگی انجمن عکاسان دفاع مقدس و انقلاب در کهگیلویه+عکس